Wat met de bib van Zevendonk?

In de laatste nieuwsbrief van de school deed directeur Paul Proost een pathetische oproep. “Er wordt vanuit de Warande gedacht om het filiaal van de bib in Zevendonk te sluiten. Dit zou een echte verarming betekenen voor ons schoolaanbod en zeker ook voor heel de leefgemeenschap van Zevendonk. Wekelijks gebruiken we tijdens de schooluren op een heel zinvolle wijze de bib samen met onze leerlingen. We bekijken de volgende weken, o.a. in samenwerking met onze ouderraad, wat we aan actie kunnen ondernemen en in afwachting alvast een warm oproep om de bib van Zevendonk als volwassene of samen met uw kind zo intens mogelijk te gebruiken. We houden jullie op de hoogte!”
We polsten in de bibliotheek naar de achtergrond, maar kregen daar eerder een kil antwoord: maandag a.s. vergadert het beheersorgaan van de bib. Paul Proost werd daarop uitgenodigd. Maar wat achterliggende informatie of denkpistes? Nee: “Het lijkt ons logisch dat eerst binnen het beheersorgaan de nodige informatie wordt verzameld en een visie ontwikkeld vooraleer ruimer wordt gecommuniceerd”.
Geen cijfers dus over teleurstellende bezoekcijfers. Die maken de personeelskost waarschijnlijk onverantwoord. Aan de andere kant leek het boekenaanbod voor volwassenen de laatste jaren ook te verschralen. Waar je enkele jaren terug nog een A.F.Th, een Irving, een Claus of een Updike terugvond in de rekken, vind je nu afgaande op de pictogrammen veel detectives, streek- en kasteelromans. Andere materialen zoals cd’s of dvd’s zijn er evenmin.
Volgens geruchten zou men overwegen om de jeugdcollectie aan de school over te dragen. Dan zou de bib de deuren dicht kunnen doen.
Momenteel huurt de stad het gebouw van de parochie. De stad denkt er sterk over om meer wijkgericht te gaan werken. Het lijkt dan logisch om het al dan niet opdoeken van zo’n wijkvoorziening met de buurt door te praten. Het moet immers niet altijd over verkeer gaan…