Bib Zevendonk: eerst mogelijkheden onderzoeken

De Gazet van Antwerpen meldde vandaag dat de bibliotheek eerst de verschillende mogelijkheden onderzoekt vóór de wijkafdeling gesloten zou worden. Het filiaal kost immers veel. Er worden ook weinig boeken uitgeleend. Paul Proost, de directeur van het Sint-Pietersinstituut, kwam dat te weten op de vergadering van het beheersorgaan van de bib.

Paul Proost vond dat de huidige wijkafdeling voor de school én voor de buurt waardevol is.
Paul Wouters van de Turnhoutse bibliotheek ziet misschien een alternatief in een rijdende boekenkast. De GvA noemt dat een biebbus. We hoorden ook al praten over een ‘media mover’. Met die biebbus zou de stad of het OCMW bijvoorbeeld ook iemand kunnen laten meereizen. Die zou dan in de wijken aan dienstverlening kunnen doen.
Schepen Eric Vos benadrukt dat alle mogelijkheden nog moeten onderzocht worden, zowel organisatorisch als financieel. "In elk geval wordt de buurtwerking nog betrokken in een beslissing over de volwassenafdeling", stelt de krant.
Ook Het Laatste Nieuws meldde dat de beheerraad van de bibliotheeker nog niet helemaal uit is of de bib in Zevendonk gesloten moet worden.