MonthNovember 2007

Verkeersveilige schoolomgeving

Het Sint-Pietersinstituut Zevendonk is samen met drie andere scholen geselecteerd om dit jaar de schoolomgeving grondig te bekijken en te bestuderen om ze verkeersveiliger te maken. Samen met de projectvereniging regionaal stedelijk gebied Turnhout, mobiel 21, het stadsbestuur en studiebureau Vectris worden voorstellen uitgewerkt en gerealiseerd.

Continue Reading