Schoolnieuws

Nieuw instapmoment

Op donderdag 31 januari voorzien we het volgende instapmoment voor kleuters die uiterlijk op vrijdag 1 februari 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Het is heel belangrijk dat je kind effectief ingeschreven is, ook al komt het nog niet naar school op 1 februari. Ouders die onmogelijk aanwezig kunnen zijn op het instapmoment, mogen altijd telefonisch een afspraak maken.

Adventswerking

Als katholieke school maken we extra werk van een eigentijdse adventswerking op school. De tweeklassers zorgden alvast voor een kerstattentie voor alle zieken van Ziekenzorg en de vijfdeklassers brachten een sfeervol kerstspel voor de bewoners van het bejaardenhuis ‘De Nieuwe Kaai’. Met heel de lagere school sloten we onze adventswerking af met een stemmige kerstviering in onze parochiekerk.

Schoolvervoerplan

Onze school maakt dit jaar werk van de uitbouw van een schoolvervoerplan. Daarmee willen we onze schoolomgeving veiliger maken en milieuvriendelijk vervoer van en naar de school promoten. Er is nu een werkgroep met ouders, leerkrachten, directie, Mobiel21, de wijkagent, een studiebureau en vertegenwoordigers van de stad. Later wordt ook de buurtraad hierbij betrokken. We hopen nog dit schooljaar te komen tot een concreet actieplan en een directe aanpak.

Infrastructuur

De afgelopen weken is er gewerkt aan het dak van onze kleuterafdeling. Ondertussen staan nieuwe projecten in de startblokken: het grondig vernieuwen van de vloer in onze gymzaal, het volledig vernieuwen en aanpassen van de verlichting in de lokalen, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de lagere school. Klokskeskermis op zaterdag 31 mei is één van de activiteiten die we organiseren om onze projecten ook effectief financieel te kunnen realiseren. Samen blijven we zorgen voor een eigentijdse school- en werkomgeving.

ICT op school

[email protected] in het vroegere klooster is ondertussen wel een begrip geworden in Zevendonk. Zowel leerlingen van onze school als heel veel inwoners van Zevendonk en Turnhout hebben de weg naar dit computercentrum gevonden om op een zinvolle manier gebruik te maken van deze computerruimte. Op school hebben we ondertussen een tiental nieuwe laptops aangeschaft om computers in te schakelen in de klaspraktijk. Onze ICT-coördinator zorgde alvast voor opleiding van het team en onze oudste leerlingen op school zullen zeker op een enthousiaste en zinvolle wijze de nieuwe computers gebruiken in de klas

Bos- en zeeklassen

Onze vijfde- en zesdeklassers nemen eind januari deel aan openluchtklassen (zee- en bosklassen). We geloven in de talrijke leerkansen die deze activiteit zal bieden. Via internet en met medewerking van [email protected] zullen we dagelijks voor verslaggeving zorgen zodat iedereen mee kan genieten van de belevenissen in Koksijde en Durbuy. In [email protected] kunnen de ouders en geïnteresseerden die zelf niet over een computer en internet beschikken, toch mee de belevenissen opvolgen.