Tielenheide verandert

Op zaterdag 12 januari kon je meewandelen op Tielenheide. Op dat militair domein zijn immers grootschalige natuurwerken aan de gang.Ruim 15 ha naaldbos verdwijnt er om
plaats te maken voor open landduinen met heide en heischraal grasland. Ook enkele vennen worden hersteld zodat de typische flora en fauna nieuwe kansen krijgen. Over enkele jaren zal je op je treinrit langs Tielenheide uitkijken op een typisch heidelandschap.
Louis Michielsen wandelde mee en nam enkele foto’s.
Meer over die werken kan je lezen op de website van Danah. Daar vind je ook een pdf met alle informatie.