Riolering: gemeenteraad keurt dossier goed

Maandag keurde de gemeenteraad het voorontwerp en de kostenraming van het dossier ‘Aanleggen van riolering in het zuiden van Turnhout’ goed. De kostenraming bedraagt voor de rioleringswerken 1,4 miljoen euro (excl. btw, maar wel susidieerbaar), voor de wegenis een 650.000 euro (incl. btw, niet subsidieerbaar) en voor de laboratoriumkosten voor keuring van werken en beproeving van de materialen 3.000 euro. De Gazet van Antwerpen had al een kijkje kunnen nemen in de plannen:

  • op de Kapelweg komt de riolering onder de gracht aan de bebouwde kant
  • de Mastheidestraat wordt tot nr. 22 opgebroken en na de aanleg van de riolering wordt een nieuwe deklaag aangebracht
  • op de Kleine Reesdijk komt de riolering naast de rijweg te liggen
  • in Winkel gaat de riolering onder de smalle rijbaan. Die wordt heraangelegd als een dubbele betonstrook met in het midden kasseien (zoals de Kleine Reesdijk).

Steven Mateusen (van de stad) herhaalde dat de bewoners zelf moeten instaan voor de afkoppeling van het afval- en het regenwater. De stad subsidieert dat voor een deel van de kosten.

Meer lezen over rioleringswerken op onze site:

{mxc}