MonthFebruary 2008

Sus Van Gestel overleden

Op zaterdag 23 februari werd in onze kerk onder grote belangstelling een uitvaartdienst gehouden voor Sus Van Gestel. Sus is 90 jaar (°10-02-1918) mogen worden. Tot voor drie weken verbleef hij nog steeds in zijn huis op Winkel, waar hij op zijn driewieler een vertrouwd straatbeeld was. Sus is gestorven in het rusthuis in Ravels op 17 februari.

Continue Reading