Sus Van Gestel overleden

Sus Van GestelOp zaterdag 23 februari werd in onze kerk onder grote belangstelling een uitvaartdienst gehouden voor Sus Van Gestel.
Sus is 90 jaar (°10-02-1918) mogen worden. Tot voor drie weken verbleef hij nog steeds in zijn huis op Winkel, waar hij op zijn driewieler een vertrouwd straatbeeld was. Sus is gestorven in het rusthuis in Ravels op 17 februari.

Maar Sus zal vooral in onze herinnering blijven voor zijn sociale inzet voor de Zevendonkse werkende gemeenschap. In 1956 stichte hij KWB-Zevendonk, waarvan hij dan ook 20 jaar voorzitter was. Later bleef hij steeds trouw KWB-lid.
Sus heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd voor de komst van de witte wijk tussen de Kapelweg en de Tielendijk. Hij was ook altijd bereid iedereen te helpen, op welk gebied dan ook.
Sus was graag gezien. Hij kon overtuigend vertellen over het verleden (oorlog, krijgsgevangenen,…) en zijn talrijke jeugdbelevenissen. Hij kende ook ieder bij naam en toenaam.
Zijn laatste sociale contact was dan ook met zijn fiets, later met zijn driewieler onder de mensen zijn om zijn verhaal te doen.
{mxc}