Parochie: Zondagsvieringen in de toekomst

Gezien het minder aantal beschikbare priesters, de gezondheidstoestand van onze pastor Gille Cuyvers en het tijdelijk uitvallen van pastor Fons Van Gorp, moeten we nu al genoodzaakt andere schikkingen treffen voor de zondagsvieringen in de drie parochies van het Klaverblad.
Na de voorstellen van het Klaverteam en de bespreking in de verschillende parochieraden werd de volgende regeling voorgesteld:

  • De zaterdagavond behouden wij één eucharistie om 18 uur voor onze drie parochies.
  • Tot eind augustus gaat deze viering nog door in Schorvoort. Vanaf september voor de periode van een heel jaar in Zevendonk en het jaar nadien in de Blijde Boodschap.
  • Vanaf 1 juni hebben we elke eerste zondag van de maand één Klaverbladviering om 10 uur. Vanaf nu tot eind december gaat die viering door in Schorvoort. Vanaf januari 2009 in de Blijde Boodschap en vanaf juli 2009 in Zevendonk. De Klaverbladvieringen zijn dus gedurende een half jaar in dezelfde kerk.
  • Elke laatste zondag van de maand zijn er in 2 parochies woord- en gebedsdiensten en viert de pastoor de eucharistie in de andere parochie.
  • De grote kerkelijke feesten, de eerste communie- en de vormselvieringen, begrafenissen, huwelijken en huwelijksjubilea blijven we, zo mogelijk met eucharistie, vieren in elke parochie.
  • Voor de zondagen dat wij over 2 priesters moeten beschikken voor de 3 eucharistievieringen in elke parochie, kunnen we beroep doen op een priester van de binnenstad, die die zondag bij ons kan voorgaan in de eucharistie.

We hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze nieuwe regeling. Ook leeftijd en ziekte hebben we zelf niet in de hand. Toch hoeft dit alles geen ‘min-waarde’ te zijn voor onze parochies. De groeiende samenwerking met de inzet van onze lekengebedsvoorgangers en de grotere gemeenschap waarmee we samen kunnen vieren bieden zeker een ‘meer-waarde’ aan onze vieringen, onze geloofsgmeenschappen en het groeien naar één grote geloofsgemeenschap.
Om dit alles te bereiken mag een inspanning van onzentwege niet ontbreken.
Mogen we rekenen op mekaars goede wil… dan is er in de toekomst nog toekomst voor een bloeiende geloofsgemeenschap.

Gille Cuyvers, pastor
Miet Daeleman, parochieassistente
en de leden van het Klaverteam.