Vergadering over o.a. bedrijventerrein Veedijk

De stad nodigt je uit op een vergadering over het bedrijventerrein:
"De plannen van het bedrijventerrein Veedijk krijgen meer en meer vorm. Er werd ook een studie gemaakt over de mogelijke inrichting van het overgangsgebied tussen Zevendonk en het bedrijventerrein Veedijk.
Om dit toe te lichten nodigt de Stad Turnhout u uit op een buurtvergadering.
Tijdens die vergadering zal Stijn Sneyers van IOK de mogelijke opties voor dat gebied tussen Zevendonk en het bedrijventerrein toelichten. Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om u iets te vertellen over de inrichting van het bedrijventerrein zelf. Er is ook ruimte voor uw vragen en suggesties.
We ontmoeten u graag op woensdag 2 juli 2008 om 20 uur in parochiezaal Den Donk, Kapelweg 52."