Chiro Zevendonk op gemeenteraad

? gie campoRecent kreeg de chiro van Zevendonk een boete van 75 euro omdat ze met twee infoborden op privaatdomein hun fuif aankondigden. De boete kan oplopen tot 250 euro per vaststelling. Dat schrijft de chiro zelf in een mededeling. Andere verenigingen ondergingen wellicht een zelfde lot. Om hier enige ruchtbaarheid aan te geven en andere verenigingen te informeren en mee op te roepen zich kenbaar te maken zal chiro Zevendonk zichtbaar aanwezig zijn op de gemeenteraad van maandag 30 juni waarop het politiereglement geagendeerd staat.

Je mening hierover kan je ondertussen kwijt op de Gazet van Turnhout.

Aanleiding is de recente toepassing van het uniform gemeentelijke politiereglement van 26 juni 2006 in de gemeenten Turnhout, Beerse, Kasterlee, Oud Turnhout en Vosselaar. Dat verbiedt het aanbrengen van opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, spandoeken, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op de openbare weg, bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevel, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere constructies langs openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan, tenzij er een vergunning is van de burgemeester.

Op zich een verstaanbare maatregel, was het niet dat hier voorafgaandelijk geen communicatie gebeurde naar de (jeugd)verenigingen. Die organiseren net fuiven of andere activiteiten om wat geld in hun kas te krijgen voor de werking en maken daarvoor in hun lokale omgeving publiciteit op infoborden.

Dat de overheid steeds meer de mogelijkheden beknot om aan de plaatselijke gemeenschap kenbaar te maken dat er een activiteit doorgaat, wordt ervaren als het ondermijnen van een actieve vrijwilligerswerking. Of dit bedoeling is geweest van de lokale overheden wordt betwijfeld.

Chiro Zevendonk roept alle verenigingen op zich aan te sluiten bij hun vraag om reclame te kunnen blijven maken in de lokale gemeenschap voor hun activiteiten via infoborden en spandoeken die ordelijk zijn, het zicht voor het verkeer niet belemmeren en beperkt in tijd en aantal kunnen aangebracht worden zonder enige vorm van sanctie.

Zie ook: In de pers: Chiro trekt naar gemeenteraad