Bouw ruiterhal van start

Door de vakantie gemist, maar het archief van de GvA biedt nog nieuwsjes. Zo startte nv Dergent met de bouw van een buiten- en twee binnenpistes voor paarden in de bufferzone bij het Turnhoutse industriegebied Veedijk. Daar heeft de nv nu al een manege met paardenstallingen.
Een aannemer begint eind augustus met de bouw van een overdekte ruiterhal met twee binnenpistes voor dressuur en jumping. Aanpalend komen nog een buitenpiste en een stapmolen.

Dat heeft Marc Dergent veel werk en blijkbaar ook getouwtrek gekost: “Ik ben zeven jaar geleden met het project gestart. Vooral het inkrimpen van de buffer door de Vlaamse overheid zorgde in 2003 voor een grondige hertekening van de plannen. Ik moest een oplossing zoeken die voor iedereen aanvaardbaar was. Eens duidelijk werd dat ik er echt mee wilde doorwerken, kreeg ik veel medewerking”, zo citeert de Gazet van Antwerpen Dergent. “Vooral schepen Eric Vos (CD&V Turnhout, red. GvA) en intercommunale IOK hebben er zich de jongste twee jaar sterk voor ingezet.”
De werken zouden in het voorjaar van 2009 voltooid zijn. De parking komt aan de kant van de industrie te liggen, omdat de ontsluiting niet via het woongebied van Zevendonk mag gebeuren.

Eerder kwam de manège ook al op deze site ter sprake.