Leiseinde: verkeer moet trager

Op de laatste buurtraad kwam de onveilige situatie op het Leiseinde ter sprake. Daar gebeurden de laatste jaren al verschillende ongevallen. Daarbij waren er ook doden te betreuren.
We vermoeden dat met de komst van het bedrijventerrein de baan nog meer verkeer aan zal zuigen.
Daarom vragen we de stad of de maximumsnelheid op het bewoonde gedeelte omlaag kan. Met de nieuwe verkeerssituatie zouden ook verkeersremmende maatregelen genomen kunnen worden.
Ook vragen we of er -net zoals op andere invalswegen- ook een flitspaal zou kunnen komen.