Veiliger aan de schoolparking

Samen met de verkeersdienst en de preventiedienst van de stad zorgt de school in september voor verkeersmannetjes die de automobilisten aanmamen tot extra voorzichtigheid in de schoolomgeving. Maar die omgeving wordt ook veiliger.

Na maanden van overleg met het stadsbestuur, het parochiecentrum en de schoolwerkgroep verkeer (ouders en leerkrachten) is er een aangepast actieplan voor de schoolparking.
Er is ondertussen al gezorgd voor een gescheiden toegangszone voor fietsers en voetgangers los van de automobilisten. In oktober zorgt de stad voor de herinrichting van de strook langs de Kapelweg aan de school. Zo worden o.a. de oneffenheden weggewerkt en wordt voorkomen dat ouders nog op het voetpad parkeren. De stad zal op termijn zorgen voor het onderhoud van deze strook en de groene zone die daar aangelegd wordt.
Samen met de ouderraad zorgen we in de loop van de maand september voor het aangeven van parkeerzones d.m.v. gekleurde afbakeningsmaterialen.