Zevendonkplein in het nieuws

Uit de Gazet van Antwerpen vernamen we dat de stad een overeenkomst sloot over het toekomstige Zevendonkplein. Daar trekt privéontwikkelaar Vansweevelt een bouwproject op met zeven huizen, zestien appartementen waarbinnen acht handelsruimtes. Gazet van Antwerpen citeert de stad: “Over dat plein zijn we met de bouwheer overeengekomen dat hij het zo inricht dat het ook door de buurt als openbare ruimte gebruikt kan worden, zoals voor activiteiten. De inrichting van het plein zou zo’n 200.000 euro gaan kosten. De stad draagt daarin voor vijftig procent bij via een investeringstoelage.”
Ook verkoopt de ontwikkelaar een deel van het terrein aan de Kapelweg voor 530.000 euro aan de Kleine Landeigendom Turnhout. Daarin is plaats voor een twintigtal sociale wooneenheden.

Over de inrichting van het Zevendonkplein is tot nu toe met de buurt geen communicatie gevoerd. We vragen op de volgende communicatieraad of dat we dat nog mogen verwachten. Ook op de site van makelaar Vansweevelt is daarover niets te vinden.
In maart 2007 kwam het Zevendonkplein even ter sprake op de gemeenteraad. Je kan dat deel van de notulen op onze site downloaden of bekijken.