MonthOctober 2008

Hulp bij rampen

Een infoavond van het Rode Kruis in Antwerpen op dinsdag 9 december.  Een brand in een winkelstraat, een ongeval op een zomerkamp, de tsunami in Zuidoost-Azië… Bij elk van deze schokkende gebeurtenissen zorgen gespecialiseerde hulpverleners van het Rode Kruis ook een aangepaste psychosociale hulpverlening.  Het Rode Kruis is er voor alle slachtoffers, ook zij die niet gewond werden. Na het ongeval op een zomerkamp boden ze psychosociale opvang aan de jongeren, evacueerden ze de omwonenden na de gasontploffing of ondersteunden het […]

Continue Reading