Riolering Kapelweg en omgeving

riool(1)Een tijd terug keurde de gemeenteraad de rioleringsplannen goed voor het zuiden van Turnhout. De stad moest de Vlaamse Milieumaatschappij nog wat dossiergegevens bezorgen. Eerst wilden ze die gegevens zelf verzamelen, maar de stad besloot om dat werk uit te besteden. Op 15 december zal het college de opdracht toewijzen. Dan kan er ook met de opdrachtnemer bekeken worden wanneer we een buurtvergadering kunnen houden. De stad gaat er vanuit dat dit eind januari of begin februari zal zijn. Daar wordt ook de werkwijze toegelicht en afspraken met de bewoners gemaakt over het verzamelen van gegevens en de plaatsbezoeken.