Stad vergadert over Buurtwerk Zevendonk

Zevendonk kent een bloeiend verenigingsleven. Buurtwerk Zevendonk maakt hier al jaren deel van uit. Het buurtwerk zette zich al die tijd in om activiteiten te organiseren voor groot en klein om de buurt dichter bij elkaar te brengen om zo tot een aangename woongemeenschap te komen. Samen met de stad is het buurtwerk nu op zoek naar enthousiaste mensen die zich  mee willen inzetten voor hun buurt, mensen die het belangrijk vinden dat bewoners regelmatig samenkomen.
We zijn kortom op zoek naar mensen die het buurtwerk willen vervoegen.
Daarom nodigt de stad je graag uit op een buurtvergadering op donderdag 19 maart om 19 uur in zaal Den Donk, Kapelweg 52.