Bibfiliaal Zevendonk voortaan jeugdbib

De Turnhoutse bibliotheek probeert steeds de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden. Nadat we vaststelden dat het filiaal van onze bibliotheek in Zevendonk bijna uitsluitend gebruikt wordt door leerlingen van de lagere school, hebben we in overleg met het beheersorgaan van de bibliotheek en met vertegenwoordigers van de buurt besloten om de dienstverlening hieraan aan te passen. 

Daarom zal het filiaal vanaf 1 september nog enkel een jeugdcollectie aanbieden en enkel nog geopend zijn tijdens het schooljaar. 

 Ook de openingstijden worden aangepast. Het aantal uren blijft gelijk maar de woensdagopening verdwijnt en op vrijdag is de bibliotheek voortaan geopend van 13 tot 17 uur. Op die manier kunnen ouders voor en na schooltijd met hun kinderen nog steeds de bib bezoeken. De vrijgekomen plaats in de bibliotheek kan door de school worden ingericht als leeshoek. 

Wat betekent dit nu concreet?

Vanaf 1 september is de bibliotheek in Zevendonk enkel nog geopend op vrijdag (13 – 17 u) wanneer er school is.
De bibliotheek is steeds gesloten tijdens vakanties: juli en augustus, maar ook kerst- en paasvakantie, herfst- en krokusvakantie en alle andere dagen wanneer de school gesloten is. Deze regeling gaat reeds in vanaf 1 juli.
De collectie is beperkt tot materialen voor de jeugd (-14 jaar) maar er worden wel regelmatig nieuwe jeugdboeken aangekocht.
 
Wij hopen op uw begrip voor deze aanpassing. 
Paul Wouters (bibliothecaris) en Fons De Cat (voorzitter beheersorgaan)