Countrydansen met KAV op maandag 26/10/2009

Lijndansen op populaire countrymuziek is zoveel meer dan het cowboydansen dat velen misschien op het eerste gezicht voor ogen hebben.
Alle countrydansen, waar ook ter wereld, worden op dezelfde manier gedanst. Het samenhorigheidsgevoel dat ze teweegbrengen verklaart wellicht ook hun stijgende populariteit.
Verschillende combinaties van een aantal basispassen maken een brede waaier aan variaties mogelijk. Een combinatie wordt gedanst in twee of vier richtingen. In deze activiteit leer je eenvoudige pasjes aan waar je noch voorkennis noch partner voor nodig hebt. Country-dansen is geschikt voor jong en oud, in grote en kleine groepen.
Noch voorkennis, noch partner nodig. Aanvang: 19.30 uur in het parochiecentrum Den Donk, Kapelweg 52, Zevendonk
Prijs: 8 euro   KAV-leden betalen 6 euro
Gelieve uw naam en activiteit te vermelden indien u betaalt via de rekening van KAV – rekeningnr. 787-5428298-44
Inschrijven voor 19 oktober 2009 bij uw kernlid of bij Suzi Jacobs-D’Joos, tel. 014 41 01 12, Glazeniersstraat 45 of met een mailtje
Niet-leden zijn niet verzekerd.