Mosselsouper De 7Donkserakkers: een groot succes

Op zaterdag 5 december organiseerden De 7Donkserakkers hun eerste mosselsouper. Tijdens de eerste eetmomenten was het nog rustig, maar later op de avond was het zo druk dat alle registers werden opengetrokken en de maximale capaciteit van zowel de beschikbare ruimte, de keuken als de inzit van de organisatie werd geëist. Langs deze weg excuseren zij zich dan ook voor de langere wachttijden op deze drukke momenten en danken allen voor het begrip dat ze aan de dag legden voor deze situatie.

De 7Donkserakkers