Brugje kan instorten

De stad meldt dat het brugje over de Caliebeek aan het Kerkepad op instorten staat. Daarom vraagt de stad om de brug voorlopig niet meer te gebruiken en een andere route te nemen. Van zodra de brug terug in gebruik mag genomen worden, zal de stad u hierover informeren.