Category2007/01

Steenweg op Diest: vernieuwde plannen

Het kruispunt Steenweg op Diest-Mastheidestraat-Kleine Reesdijk stond op het programma van de Vlaamse overheid voor de aanpak van gevaarlijke punten. Het college gaf telkens negatief advies over de plannen van het Vlaams Gewest. Die zouden de verkeersveiligheid niet verhogen.Ook op de buurtraad van november waren er ontevreden bewoners van de Kleine Reesdijk. We stuurden met de buurt daarover een brief naar de stad. Op 9 november was er ondertussen nog een overleg tussen de ontwerpers, de Vlaamse overheid en de […]

Continue Reading