Buurtonderzoek: vanaf maandag in je bus


In Zevendonk krijgt iedereen boven de elf in de week van 19 juni een exemplaar van de buurtkrant ‘De 7SPRONG’. In die buurtkrant zit een enquêteformulier. Daarmee wil het buurtwerk samen met een aantal verenigingen (KAV, KVLV, KWB, de school, Chiro, OKRA, de parochie) de mening van Zevendonk te weten komen.
In de week van 25 juni halen we je antwoordformulieren terug op.

Met dit onderzoek willen het buurtwerk en het verenigingsleven bij een 1.800 inwoners naar hun mening polsen. De vragenlijst kochten met onze stadssubsidie van Dorp inZicht. Dat haalde het op haar beurt in Engeland. Het is een methode die in al meer dan 2.000 woonkernen met minder dan 3.000 bewoners werd toegepast.
Een vijftiental thema’s (milieu, verkeer, wonen, vrijetijd, geluk …) worden in 53 vragen uitgediept. Aan die methode is ook een online verwerkingsmodule gekoppeld, zodat de verwerking van de resultaten vlot en snel kan verlopen.

Resultaten

Voor het buurtwerk zijn de resultaten richtinggevend voor haar verdere planning. Wat zijn de meest ervaren problemen? Moet het buurtwerk zich blijven focussen op verkeer? Waarrond wilt de buurt beter geïnformeerd worden? Welke voorzieningen zijn in Zevendonk nog nodig? Voor de verenigingen kunnen ook een aantal antwoorden over vrijetijd leerrijk zijn en inspirerend werken.

Maar we willen de resultaten ook voorleggen aan de Turnhoutse politieke partijen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn daarvoor een ideaal aangrijpingspunt. Tegen september moeten normaal alle resultaten verwerkt zijn in tot een degelijk document. Dat stellen we voor op dinsdagavond 26 september in Den Donk. We nodigen dan tegelijk ook alle partijen uit die opkomen met de Turnhoutse verkiezingen. Dan houden we een Zevendonks verkiezingsdebat.

Meer weten?

Stuur ons op deze site een mailtje.

{moscomment}