Zevendonk: blijkbaar geen wijkagent meer!

(c) http://www.politieregioturnhout.beIn het Buurtonderzoek peilden we ook naar de bekendheid van onze wijkagent. Dat resultaat houden we nog voor dinsdagavond.
Maar in de tweemaandelijkse buurtraad van de stad vonden meer buurten dat de band met de wijkagent wat moest aangetrokken worden. De politie vindt overigens zelf ook dat wijkagenten best aanwezig zijn op plaatselijke buurtvergaderingen.
Wij checkten even bij de politie of Karel Luyten nog altijd onze wijkagent was. Blijkbaar is die ondertussen met pensioen. Zijn taak wordt nu waargenomen door collega Luc Van Dijck. Maar de politie meldt ons ook dat "…er op korte termijn nog geen nieuwe vaste wijkagent voorzien is voor Zevendonk." {moscomment}